Herroepingsrecht

Herroeping door de consument, uitsluiting van herroeping

(1) Als consument heeft u een herroepingsrecht. De voorwaarden en juridische gevolgen van het herroepingsrecht vloeien voort uit het volgende annuleringsbeleid.

Hoe om te gaan met herroeping

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen, zonder opgave van reden, te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te kunnen oefenen, moet u contact met ons opnemen in de vorm van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail) waarin u melding maakt van uw beslissing om dit contract te herroepen.
Stuurt u uw bericht naar:
Cellofoam International GmbH & Co. KG, business unit soniflex, Freiburger Straße 44, 88400 Biberach, Duitsland
Fax: +49 (0) 7351 / 57 33 72, E-mail: sales@soniflex.de
U kunt hiervoor ook ons voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om op tijd te annuleren, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw herroepingsrecht verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van de intrekking:

Als u zich uit dit contract terugtrekt, moeten we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als dat door u voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren, tot het moment dat wij de goederen hebben terugontvangen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip als eerste valt.
U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte heeft gebracht van de annulering van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. Aan deze voorwaarde is voldaan, als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te vergoeden, als dit te wijten is aan het omgaan met de goederen op een wijze, die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Vervallen van het herroepingsrecht:

(2) Uitsluiting van het herroepingsrecht: het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is, of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.